Wznowienie punktów granicznych

Usługi geodezyjne takie jak wznowienie punktów granicznych świadczone są bardzo często. Owe oznaczenie przydaje się, gdy chcecie Państwo być pewni co do przebiegu granic nieruchomości i pragniecie uniknąć nieścisłości w przyszłości. Pomoże w tym Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Mapa, mieszczące się w pobliżu Jeleniej Góry. To specjaliści, którzy sprawnie zajmą się odtworzeniem oraz stabilizacją uszkodzonych znaków granicznych, ustalaniem granic działki ewidencyjnej, a także opracowywaniem dokumentacji potrzebnej do przyjęcia punktów granicznych przez ośrodki geodezyjne i kartograficzne.