Edukacyjne Centrum Autorskie - Szkolenia

Warsztaty mają na celu przybliżenie osobom mającym na co dzień, w związku z wykonywaną pracą zawodową, styczność z własnością intelektualną, obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do jej ochrony poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych, które powstają przy wykorzystywaniu np. cudzej twórczości. Oferowane przez prawników naszego Centrum szkolenia to nie tylko szansa na zdobycie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim możliwość poznania praktycznych rozwiązań prawnych stosowanych w przypadku np. ochrony prawa autorskiego.
Szkolenia kładą nacisk na zrozumienie obowiązujących regulacji prawnych, szczególnie jeżeli chodzi o prawo Internetu oraz korzystanie z praw autorskich w Internecie. W efekcie uczestnicy każdego szkolenia mają szansę na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy w pracy zawodowej.
Oferta szkoleń własności intelektualnej jest dostosowywana na bieżąco do potrzeb uczestników, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem prowadzących warsztaty prawników naszego Centrum, gwarantuje ich wysoki poziom merytoryczny.